Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
ඔබ මෙතනයි  : මුල් පිටුව පැන විසඳුම්

නිතර අසන ප්‍රශ්න

MARPOL යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මුහුදු නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා පනවා ඇති අන්තර්ජාතික ප්‍රඥප්තියකි. මෙම අන්තර්ජාතික ගිවිසුම අන්තර්සමුද්‍රිය සංවිධානය විසින් 1973 දී පිළිගැනීමට පාත්‍ර වූවකි. පසුව තෙල් ප්‍රවාහන නෞකා හදිසි අනතුරු කීපයකට පාත්‍රවීම හේතු කෙ‍ාට ගෙන එය 1978 දි යාවත් කාලීන කරන ලදි.

හදිසි අනතුරක දි සිදුවන දූෂණය සහ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් කටයුතුවල දී සිදුවන දූෂණය ඇතුළුව මුහුදු නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම සහ අවම කිරීම අරමුණු කර ගත් රෙගුලාසි මෙම ප්‍රඥප්තියෙහි ඇතුළත් වේ. අද වන විට MARPOL 73/78 ප්‍රඥප්තියෙහි තාක්ෂණික ඇමුණුම් 6ක් ඇත.

ඇමුණුම්
01. තෙල්වලින් සිදුවන දූෂණය වළක්වන රෙගුලාසි.
02. අධික ප්‍රමාණයෙන් හානිකර ද්‍රව හේතු කොට ගෙන ඇතිවන දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා රෙගුලාසි.
03. ඇසුරුම් කොට මුහුදු මගින් ගෙනයන හානිකර ද්‍රව්‍ය නිසා ඇතිවන දුෂණය වැළැක්වීම.
04. නැව්වලින් බැහැර කරන මල අපවහනයන් නිසා සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම.
05. නැව්වලින් බැහැර කරන කසළ නිසා සිදුවන දූෂණය වැළැක්වීම.
06. නැව්වලින් සිදුවන වායු දූෂණය වැළැක්වීම.

සහභාගී වන සෑම රටක් ම MARPOL රෙගුලාසි තම ජාතික නීති පද්ධතියෙහි කොටස් ලෙස පිළිගනී. යෝග්‍ය වන්නේ නම්, MARPOL රෙගුලාසි කඩකරන්නන් අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා ගැනීමට නීති බලගන්වන නියෝජිත ආයතනයක් එම සියළු රටවල ඇත.

MARPOL ප්‍රඥප්තියට අත්සන් ‍තැබූ සියළු රටවල MARPOL රෙගුලාසි බලගන්වනු ලැබේ.

නැව්වලින් සිදුවන දූෂණය වළක්වන අන්තර්ජාතික ප්‍රඥප්තියට 73/78 (MARPOL 73/78) අදාළ කොටසක් වශයෙන්, බඩු පැටවීම, බඩු බෑම සහ නැව් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අදියෙහි දී නැව්වලින් ජනනය වන කසළ ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රතිග්‍රහනය කිරීමේ සේවය, කසළ ප්‍රතිග්‍රහන සේවය හැටියට හැඳින්වේ.

අසාමාන්‍ය ප්‍රමාදයක් සිදුනොවන පරිදි, නැව්වල අවශ්‍යතා සපුරාලන අයුරින් වරායවල ප්‍රතිග්‍රහන පහසුකම් සැපයීම සහතික කිරිම සාමාජික රටවල් මගින් ඉටු විය යුතු ය. මෙම පහසුකම් අදාළ වරායේ විශාලත්වයට සහ එම වරායට පැමිණෙන යාත්‍රා වර්ගවලට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළ යුතු ය.

කිසියම් නැවකින් (මසුන් මරන බෝට්ටු සහ 12දෙනෙකුට වැඩි මගීන් සංඛ්‍යාවක් ගෙනයාම තහනම් කරන ලද යාත්‍රා හැර) ජනනය වූ අපද්‍රව්‍ය අවසන් වරට බැහැර කළ වරාය සහ දිනය ද, දැනට නැවෙහි බැහැර කිරිමට ඇති අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ද, එම නැව සේන්දු වන ප්‍රජා වරායට එම නැවේ කපිතාන්වරයා විසින් දැන්විය යුතු ය.

නැව්වල තිබෙන ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් බව ඔප්පු කළ නොහැකි වන කල, වෙනයම් හේතු නිසා මෙම වගකීමෙන් නිදහස් කර නැත්නම්, සියළු නැව් ප්‍රජා වරායකින් බැහැර කිරිමට පෙර නැව්වල ජනනය වූ අපද්‍රව්‍ය එම වරායේ දී බැහැර කිරීමට බාර දිය යුතු ය. මෙම වගකීමෙන් නිදහස් කිරිමට පිළිගත හැකි හේතු ඉදිරිපත් නොකළ හොත්, අපද්‍රව්‍ය බාර නොදී වරායෙන් බැහැර වීමට නැව්වලට ඉඩදෙනු නොලැබේ.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම ( 2011 මාර්තු 07 වෙනි සදුදා, 05:34 )  

පුවත් සහ සිදුවීම්

MEPA, Samurdhi and Irrigation MOU සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වෙරළ රැකබලාගන්නන් පත්කිරීමේ වැඩ සටහන ඉතා සාර්ථක ... වැඩිදුරටත්
Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters Official Launching of Glo Fouling Partnerships project held at IMO Head quarters, London on 25th October 2018, with the participation of Lea... වැඩිදුරටත්
4th National Symposium - 2018 4th National Symposium on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority was held on 20th October 2018 at BMICH ... වැඩිදුරටත්
Expert Dialogue Forum - 2018 Expert Dialogue Forum on Marine Environment organized by Marine Environment Protection Authority(MEPA) was held on 19th October 2018 at BMIC... වැඩිදුරටත්
MEPA New Regional Building at Galle Marine Environment Protection Authority opens New Regional Building at Galle   ... වැඩිදුරටත්
International Coastal Cleanup Day 2018   International Coastal Cleanup Day and Marine Resources Conservation Week ----2018   ... වැඩිදුරටත්
Workshop and Training Drill in Puttalam District පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ කඩොලාන සහිත කලපු පරිසරය හා සයුර තුළ හදිසි තෙල් හෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය විසිරීමකදී ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය පිළිබද රාජ්‍ය නිළ... වැඩිදුරටත්
World Oceans day, special three days workshop "ප්ලාස්ටික් මගින් සිදුවන පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සහ පිවිතුරු සයුරක් සදහා විසදුම් දිරිමත් කිරීම" යන තේමාව යටතේ ජුනි මස 08වනදින සැමරීමට නියමිත ජ... වැඩිදුරටත්
Three days Workshop on Oil Spill Contingency Plan ශ්‍රී ලංකාව වටා මුහුදු තීරයේ සිදුවන ඕනෑම හදිසි තෙල් විසිරුමකට හෝ රසායනික දුව්‍ය විසිරුමකට මුහුණ දීම සදහා අප අධිකාරියේ ක්ෂේත්‍ර සහකාරවරු පුහු... වැඩිදුරටත්
Deputy Minister of Environment Hon Ajith Mannapperuma visited at MEPA පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මැතිතුමා පසුගිය දින අප අධිකාරියට පැමිණ කළමනාකාරීත්වය සහ සේවක මඩුල්ල සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත ව... වැඩිදුරටත්
Concurrent to World Earth Day ජගත් මිහිකත දිනයට සමගාමීව අප අධිකාරිය, SLYCAN TRUSTසංවිධානය ,ගල්කිස්ස හෝටලය ඇතුළු තවත් ස්වෙච්ඡා සංවිධාන රැසකගේ දායකත්වයෙන් විශේෂ වෙරළ පිරිසි... වැඩිදුරටත්